Obiective strategice

Apa Serv are ca misiune administrarea globală a serviciilor de apă ale colectivităţii
din regiune. Această misiune se traduce şi în efortul constant, profesionist, de a
reabilita infrastructura, reţeaua de distribuţie şi de colectare a apelor uzate.

 

 

O misiune importantă a Apa Serv este aceea de a îmbunătăţii eficacitatea instalaţiilor de
apă (uzinele şi reţeaua) prin reducerea progresivă a pierderilor din reţea şi ameliorarea
calităţii apei.
Investiţiile Apa Serv permit reabilitarea reţelei de apă, aducerea acesteia la normele
internaţionale, europeene, şi adecvarea serviciilor la creşterea constantă a cererii de
furnizare de servicii de apă la nivelul colectivităţii.

 

 

Apa se află în centru dezvoltării durabile

 

Apa Serv este angajată în apărarea dezvoltării durabile într-o lume în care apa şi
resursele naturale trebuie sa fie păstrate pentru generaţiile viitoare. Astfel meseria
apei – menirea Apa Serv – înseamnă totodată şi angajamentul pentru serviciul interesului
public pe termen lung.
Apa aflată în mediul natural (lacuri, rîuri, pânze freatice) este un bun comun care
aparţine şi generaţiilor viitoare. Apa este o resursă câteodată rară care face obiectul
unei multitudini de întrebuinţări: agricole, industriale şi casnice. Autorităţile publice au
datoria de o prezerva, de a o proteja şi de a-i reglementa utilizarea.
In mod concret dezvoltarea durabilă înseamnă şi reutilizarea apelor uzate. Si acesta
atât prin limitarea poluării mediului cât şi prin reciclarea apei.