Legislatie si formulare

Legea Nr. 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Legea Nr. 241/2006 – a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

Ordinul Nr. 65/2007 – privind aprobarea metodologiei de stabilire, adjustare sau
modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi
canalizare;

Ordinul Nr. 88/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare;

Ordinul Nr. 89/2007 – pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare;

Ordinul Nr. 90/2007 – pentru aprobarea contractului cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.