Legea Nr. 241/2006 – a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;