Legea Nr. 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice;