Serviciul de apa

Apa care se găseşte în mediul natural (lacuri, rîuri, pânza freatică) este un bun
comun ce aparţine umanităţii. Apa este o resursă fragilă şi câteodată rară. Ea are
numeroase utilizări agricole, industriale şi casnice. Este de datoria autorităţilor să
o întreţină, să o protejeze şi să-i reglementeze utilizarea.

 

Apa nu are preţ, dar serviciul de apă are un cost.

 

Serviciul apei înseamnă înainte de toate transformarea apei din mediul natural într-un
bun de consum aflat la dispoziţia cetăţenilor 7 zile din 7 şi 24 de ore din 24. Apoi serviciul
apei înseamnă tratarea apei înainte de redarea sa mediului natural.
Apa produsă, distribuită şi epurată este un bun util atât consumatorilor casnici particulari,
întreprinderilor cât şi administraţiei locale.

 

 

Cele trei etape ale serviciului apei

 

Aceste etape sunt:

• Extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia apei potabile până la consumatorul
casnic sau industrial.
• Serviciul de epurare a apelor uzate care consistă în colectarea apelor uzate şi
tratarea lor înainte de a le restitui mediului natural.
• Concepţia, reabilitarea şi construcţia staţiilor de tratare a apei potabile.