Investitii

Unitatea de Implementare a Proiectelor Europene (UIP), este structura organizatorica, in cadul Apa Serv, responsabila cu coordonarea si monitorizarea programarii, implementarii tehnice si financiare a investitiilor finantate din fonduri europene, buget de stat, buget local.

 

Pe perioada de implementare a proiectelor, UIP va asigura:

 

Principalele obiective ale echipei manageriale si ale

personalului UIP sunt reprezentate de implementarea

proiectelor cu finantare europeana.

 

In ultimii ani, prin implementarea Proiectului Major

,,Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu

apa si apa existenta in jud Teleorman in perioada

2007-2013” atat echipa manageriala cat si personalul

specializat UIP au capatat o experienta bogata in urmatoarele:

– managementul achizitiilor

– managementul proiectelor si supervizarea lucrarilor

– managementul contractelor si mangementul relational cu constructorii si consultantii

– managementul financiar al proiectelor

– managementul relational cu toate partile implicate (Comisia Europeana) Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finantelor Publice)

– managementul privind includerea proiectelor.