Home

 


Operator de servicii de apă, Apa Serv oferă colectivităţilor publice, consumatorilor casnici şi întreprinderilor gestiunea şi administrarea serviciilor de livrare de apă şi de epurare a lor. Apa Serv concepe soluţiile tehnice şi organizează şantierele destinate acestei misiuni.

Activităţile Apa Serv acoperă în întregime ciclul integral al apei în mediul urban; captarea apei din cadrul natural, producţia şi distribuţia apei potabile, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate pentru a le reda mediului.

Apa Serv intervine atât în amont pentru păstrarea resurselor de apă şi în aval pentru protecţia receptorilor de apă.
Apa Serv a fost creată în 2007.

Clientii Apa Serv sau Beneficiarii

Colectivitatile publice

 Apa este un bun comun şi o resursă vitală a cărei administrare este de resortul
autorităţilor publice. In faţa cererii în creştere datorate urbanizării şi creşterii demografice
administrarea apei cere competenţe de vârf cât şi mijloace industriale. Apa
serv aduce colectivităţilor cunoştinţele şi experienţa sa pentru a exploata şi gestiona
resursele de apă precum şi infrastructura de apă.

Consumatorii

 Apa Serv este angajată să satisfacă aşteptările consumatorilor şi ţine seama de diversitatea
situaţiilor care pot să apară. Disponibilitatea şi informarea transparentă a publicului
sunt angajamentele profesioniştilor apei. Aceştia sunt conştienţi că exercită o
misiune de serviciu public pentru a face accesibilă tuturor o resursă de calitate.

Industrial

 Apa este un element esenţial pentru producţia industrială. Economia, reciclarea, tratarea
apei sunt tot atâtea activităţi care cer competenţe specifice. Apa Serv propune
soluţii profesionale care aduc întreprinderilor competenţă şi performanţă, dar şi
siguranţa de a respecta constrângerile legale privitoare la respectul mediului.