Activitatile prestate

Apa Serv asigură pentru colectivităţile publice şi întreprinderi administrarea serviciilor de apă, concepe soluţiile tehnice şi pune în aplicare şantierele necesare
prestării acestor servicii

Gestiunea ciclului apei

Apa este o resursă reînnoibilă şi reutilizabilă.
Apa Serv se ocupă de extracţia apei din mediul natural, tratarea şi distribuţia apei
potabile.
Apa Serv asigură deasemenea colectarea şi transportul apelor uzate care, odată
tratate, sunt reciclate şi restituite ambientului natural de o manieră care să protejeze
calitatea mediul.
Ciclul apei înseamnă captarea, tratarea, distribuţia, recuperarea, curăţarea şi restituirea apei în circuitul său natural.

Colectarea şi distribuţia apei

Pentru colectivităţi şi consumatorii casnici

Pentru colectivităţi şi consumatorii casnici Apa Serv propune un serviciu de proximitate.
Apa Serv este alături de aşteptările şi nevoile lor. Ea ţine seama de diversitatea situaţiilor
şi sarcinilor sale: furnizarea de apă potabilă, tratarea apelor uzate, colectarea apelor
pluviale şi tratarea lor ulterioară, monitorizarea impactului consumului de apă asupra
mediului ambiant. Apa Serv este conştientă de nevoia calităţii sanitare precum şi de
calitatea serviciului prestat.

Pentru consumatorii industriali

Pentru consumatorii industriali apa constituie un ingredient necesar. Trebuie, de
exemplu:
• 35 m3 de apă pentru a construi un automobil.
• 100 până la 120m3 de apă pentru a fabrica o tonă de oţel.
• 4 la 6 litri de apă pentru a produce un litru de bere.
Consumatorii industriali folosesc apa în multiple situaţii: alimentarea cazanelor de încălzire şi a circuitelor de răcire, fabricarea produselor, utilizarea apei ca suport
pentru diverse reacţii chimice, curăţarea instalaţiilor, spălarea produselor, protecţia
contra incendiilor etc.
Aprovizionarea cu apă precum şi tratarea ei poate ameliora funcţionarea unei instalaţii
industriale şi poate avea un impact notabil asupra performanţei sale economice. Prin
optimizarea serviciilor sale către consumatorii industriali Apa Serv devine un partener
economic care aduce un plus de valoare economică.

Curatarea apelor uzate

Colectarea şi tratarea apelor uzate municipale – urbane şi rurale – este o prioritate
pentru Apa Serv.
Pentru a proteja resursa de apă, pentru a lupta în amont îm,potriva poluării rîurilor,
a lacurilor şi a pânzei freatice subterane intervenţia Apa Serv este imperativă. Astfel
curăţarea apelor uzate este o etapă decisivă care ne permite să menţinem calitatea
mediului înconjurător şi a activităţilor legate de apă (turismul, sportul, agricultura,
piscicultura, industria…).
Apa Serv îşi mobilizează competenţele pentru a controla, fiabiliza şi securiza colectarea
şi depoluarea apelor uzate până la restituirea lor, după tratament, în ecosistem. Apa
serv îşi concentrează eforturile în cadrul dezvoltării durabile şi în angajamentul zilnic
de a fi o întreprindere responsabilă aflată în serviciul interesului general.

Tratarea nămolurilor de epurare

Expansiunea zonei urbane precum şi apariţia unei uzine de tratare a apelor uzate
implică o creştere a productiei de nămoluri de epurare. Apa Serv propune soluţii de
utilizare a acestor nămoluri pentru procesele agricole.