Valorile Apaserv

Intervenţiile Apa Serv se fac în spiritul respectului mediului şi al dezvoltării durabile.
Apa Serv se angajează să anticipeze aşteptările şi nevoile în materie de mediu
ale clienţilor săi: colectivităţile publice şi întreprinderile, precum şi consumatorii
casnici.

 

 

Alaturi de beneficiar

 

Apa Serv se angajează să fie în permanenţă alături de clienţii săi cu rigoare şi profesionalism
pentru a se adapta nevoilor lor, pentru a le anticipa şi pentru a construi împreuna
o relaţie de încredere pe lungă durată.
Apa Serv se străduieşte să respecte interesul colectiv şi să împărtăşească reuşitele sale
cu beneficiarii săi.

 

 

Respectul inovatiei

 

Pentru a creea serviciile de mediu de mâine, Apa Serv, prin aplicarea inovaţiilor tehnice
de azi, aduce un plus de calitate şi un plus de valoare serviciilor prestate.

 

 

Responsabilitate civică

 

Având conştiinţa impactului acţiunilor sale asupra vieţii cotidiene şi asupra ameliorării
calităţii condiţiilor de viaţă ale concetăţenilor noştrii Apa Serv acţionează în spiritul
binelui comun general.
Comunitatea are la dispoziţie un patrimoniu de resurse de apă iar Apa Serv, în cadrul
perspectivei dezvoltării durabile, are ca misiune şi administrarea pe termen lung a
acestui patrimoniu.

 

 

Educaţia pentru protecţia resursei naturale

 

In centru activităţilor Apa Serv se află şi educaţia cetăţenilor în vederea protecţiei,
economiei şi respectului resursei naturale. Obiectivul Apa Serv este de a convinge beneficiarii
şi populaţia de necesitarea de a face economii în consumul de apă, dar şi de a
proteja mediul acvatic prin limitarea poluării.

 

CODUL ETIC