Cine suntem

Operator de servicii de apă, Apa Serv oferă colectivităţilor publice, consumatorilor casnici şi întreprinderilor gestiunea şi administrarea serviciilor de livrare de apă şi de epurare. Apa Serv concepe soluţiile tehnice şi organizează şantierele destinate acestei misiuni. Activităţile Apa Serv acoperă în întregime ciclul integral al apei în mediul urban; captarea apei din cadrul natural, producţia şi distribuţia apei potabile, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate pentru a le reda mediului. Apa Serv intervine atât în amont pentru păstrarea resurselor de apă şi în aval pentru protecţia receptorilor de apă. Apa Serv a fost creată în 2007…..  
Acreditari
 
 
• Licenţa Nr.0157 din 28.03.2008, clasa 2 – ANRSC
 

• Certificarea sistemului integrat de management conform SREN ISO 9001:2001
; OHASAS 18001:2007 şi SREN ISO 1400 1:2005 (ISO 14001:2004) din data de
02.04.2009.