Costul Apei

Nivelul preţurilor reflectă situaţii diverse

Preţul serviciului de apă reflectă condiţiile de extracţie şi de exploatare a resursei
naturale precum şi complexitatea tratamentului apei. Deasemenea preţul reflectă
şi procesul de tratare, întreţinerea reţelei de canalizare, serviciul clienţi etc.

Apa este un produs local şi astfel în funcţie de condiţiile geografice, geologice sau
climatice resursele locale de apă necesită tratamente diferite de la o zonă geografică
la alta. Apa din pânza freatică necesită un tratament relativ simplu pentru a deveni
potabilă, dar in cazul extracţiei apei din cursurile de apă atunci tratamentul este mai
complex şi costurile de produţie sunt mai ridicate.
Pe de altă parte un alt factor care îşi lasă amprenta asupra costurilor este investiţia
în noi echipamente necesare producţiei şi distribuţiei apei ori indispensabile pentru
colectarea şi tratamentul apelor uzate. Aceste echipamente sunt necesare şi pentru a
respecta normele naţionale şi internaţionale ale calităţii apei.
Si densitatea populaţiei deservite este un element determinant al costului. Cu cât
locuinţele sunt mai apropiate unele de altele cu atât este mai ieftin de adus apa potabila
şi de recuperat apa uzată.

Cum se calculează preţul

Ca o regulă generală preţul este determinat de creşterile anuale în termeni reali dintre inflaţie şi 2 (două) ajustări, este compus dintr-o parte fixă (abonamentul) şi o parte variabilă bazată pe consumul fiecărui abonat. Mai multe elemente sunt luate în calcul: serviciul de apă potabilă, serviciul de colectare a apelor uzate, taxele locale.

 

Serviciul de apa potabilă este un proces cu multe etape si el cuprinde:

 1. – Construcţia si menţinerea în stare de funcţionare a unor instalaţii complexe destinate extracţiei si tratamentului apei pentru a o face proprie consumului
 2. –  Controlul calitaţii sanitare a apei
 3. –  Întreţinerea reţelei de canalizare
 4. –  Administrarea serviciilor destinate clienţilor si consumatorilor (abonamentul, citirea contoarelor, facturarea, cererile de informaţii, etc.)

 

Serviciul de curăţare a apelor uzate este şi el o parte importantă reflectată în factura de apă. Pentru a asigura o depoluare eficientă şi pentru a respecta normele noi în vigoare sunt necesare investiţii importante. Aceste investiţii reprezintă construcţia, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de colectare a apelor uzate precum şi construcţia şi menţinerea în stare de funcţionare a staţiilor de epurare.

Taxele locale sunt destinate autoritaţilor publice locale a căror misiune este de a proteja resursele naturale de apă şi de a finanţa achiziţia unor echipamente pentru alimentarea cu apă potabilă şi pentru protecţia mediului (finanţarea unor acţiuni de menţinere a calităţii apei în cursurile de apă: râuri, fluvii, canale sau căi navigabile).

 

Pentru exemplificare, iată câteva din componentele tarifului:

  • Costurile materiale
  • Costurile cu munca vie
  • Costurile energetice
  • Costurile pentru protecţia mediului
  • Costurile pentru servicii executate de terţi
  • Costurile protecţiei calitaţii
  • Costurile pentru studii şi cercetări
  • Costurile cu colaboratorii
  • Costurile de protocol şi reclamă şi publicitate
  • Cheltuieli financiare
  • Cota de dezvoltare
  • Fondul IID.

Preturile la apa potabila, transportata si distribuita pe intreaga arie de operare, pentru populatie contin TVA in cota de 9%, iar pentru restul utilizatorilor nu contin TVA.
Tarifele de canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare pentru populatie contin TVA in cota de 9%, iar pentru restul utilizatorilor nu contin TVA.

Populatie

Alti utilizatori

Apa potabila

Canalizare

Apa potabila

Canalizare

8,01 lei/m3

6.58 lei/m3

7,35 lei/m3

5,53 lei/m3