Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvolare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman, in perioada 2014-2020 – COD SMIS 2014+ 114439 Contract de finantare nr. 139 / 31.10.2017Scopul acestei finantari din Fondul de Coeziune (Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020) este pregatirea unui proiect de investitii – Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata.

In data de 04.08.2015 SC APA SERV SA a semant contractul de Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire, nr. 6780 / 04.08.2015 cu Asocirea Eptisa Romania SRL, Eptisa Servicios de Ingineria SL si Cazan Impex 93 SRL in valoare de 8.399.899,15 lei.

In cadrul acestui contract de servicii se va elabora Studiul de fezabilitate, aplicatia de finantare si documentatiile de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014 – 2020.

Stadiul implementarii contractului de servicii : 59%.

Sunt elaborate urmatoarele documentatii:

 • Studii de teren la faza de SF ( geotehnic, topografic, hidrogeologic, inundabilitate);

 • Expertize tehnice;

 • Analiza institutionala;

 • Studiul de Fezabilitate;

 • Documentatii de atribuire tip FIDIC Galben;

 • Documentatii de atribuire tip FIDIC Rosu, PT + DE.

 • Studiu privind calitatea apei potabile;

 • Studiu privind calitate apei uzate;

 • Studiu privind balanta apei si a infiltratiilor;

 • Studiu de tratabilitate a apei;

 • Analiza economico – financiara;

 • Analiza cost- beneficiu;

 • Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului;

 • Strategia Namolului.

Studiul de Fezabilitate a fost inaintat spre verificare la AM POIM si consultantului Jaspers in data de 13.04.2017.

 • au fost elaborate un numar de 2 Guidance Note de catre Jaspers si in urma acestora a fost revizuit Studiul de Fezabilitate.

Dupa doua revizii si modificari s-a elaborat de catre Jaspers Raportul Final de evaluare in urma caruia Consultantul a revizuit Studiul de Fezabilitate, ce va fi retransmis spre verificare in jurul datei de 25.07.2019.

Studiul de Fezabilitate revizuit a fost trimis in data de 28.07.2019 la AM POIM.

  citeste mai mult…