Fazarea proiectului

CS2 – Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor – contract nou

CL5 – finalizarea perioadei de notificare a defectelor si certificatul final de plata

CL6 – finalizarea perioadei de notificare a defectelor si certificatul final de plata

CL7 – finalizarea perioadei de notificare a defectelor si certificatul final de plata.

_________________________

In data de 16.02.2017 Beneficiarul SC APA SERV SA a semant cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene contracul de finantare nr. 29, – Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Jud.Teleorman.

 

Prin Proiectul – Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Jud.Teleorman se continua lucrarile care nu au putut fi terminate in perioada de finantare 2007-2013, dupa cum urmeaza :

CS 2 – Servicii de supervizare a lucrarilor proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Jud.Teleorman;

CL 3 – “Extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie si tratare si pompare a apei in aglomerarea Turnu Magurele”;

CL 5 – “Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Alexandria“.

CL 7 – “Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede”.

CL 4. 1 – Rezervor nou inmagazinare apa cu o capacitate de 5000 mc in aglomerarea Zimnicea”.

CL 10 – “Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apă uzată în aglomerările Alexandria, Zimnicea si Videle”

 

In perioada de finantare a contractului nr. 29/16.02.2017 – Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelorde alimentare cu apa si canalizare in Jud.Teleorman, stadiul implementarii proiectului, pe fiecare contract in parte, este urmatorul:

 

Contractul de lucrari nr. 36/04.01.2011- CL 5 – “Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Alexandria“:

In perioada 31.10.2017 – 02.11.2017 a avut loc Receptia finala privind executia lucrarilor, intocmindu-se Procesul verbal de receptie finala nr. 8591 / 02.11.2017, respectiv emiterea Certificatului de Receptie finala nr. CL 5-17-0769-DI1(1) de catre Consultantul Supervizare – Asocierea S.C FICHTNER ENVIRONMENT SRL-S.C INTERDEVELOPMENT SRL–FICHTNER WATER AND TRANSPORTATION GmbH.

Valoarea de contract fiind de 41.355.798,97 lei cu IPC fara TVA.

 

Contractul de lucrari nr. 2036 / 21.02.2011 – CL 7 – “Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede”:

In perioada 19.03.2018 – 23.03.2018 a avut loc Receptia finala privind executia lucrarilor, intocmindu-se Procesul verbal de receptie finala nr. 2246 din 23.03.2018, respectiv emiterea Certificatului de Receptie finala nr. CL 7-18-0447-DI1(1) de catre Consultantul Supervizare – S.C FICHTNER ENVIRONMENT SRL.

Valoarea de contract cu IPC fiind de 21.101.429,89 lei fara TVA.

 
 

Contractul de servicii CS 2 – Servicii de supervizare a lucrarilor proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelorde alimentare cu apa si canalizare in Jud.Teleorman -SC APA SERV SA a scos la licitatie Contractul de Servicii de supervizare a lucrarilor proiectului, castigator fiind SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL cu care s-a incheiat contractul nr. 2491 din 04.04.2018 – in derulare.

Contractul de lucrari CL 3 – “Extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie si tratare si pompare a apei in aglomerarea Turnu Magurele” contract reziliat

Dupa intocmirea documentatiei de atribuire a fost scos la licitatie dupa cum urmeaza:

1) Prima licitatie:

Anunt participare simplificat nr. 426714/10.04.2018;

Data deschidere oferte – 17.05.2018

Raportul procedurii privind anularea procedurii – 17.05.2018;

Nu s-a prezentat nici un ofertant.

2) Prima invitatie de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare , in conf cu art. 117 din legea 99/2016:

Transmitere invitatii – 29.05.2018;

Proces verbal privind anularea procedurii – 02.07.2018;

Nu s-a prezentat nici un ofertant.

3) A doua licitatie:

Anunt de participare simplificat nr. SCN 1033938/ 21.12.2018;

Data deschidere oferte – 04.03.2019

Raportul procedurii privind anularea procedurii – 04.03.2019;

Nu s-a prezentat nici un ofertant.

4) A doua invitatie de negociere fara publicare:

Transmitere invitatii – 07.03.2019, avand termen de depunere 08.05.2019;

Suspendare negociere 07.05.2019 pana la finalizarea expertizei.

Contractul de lucrari CL10 – ” Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in aglomerarile Alexandria, Zimnicea si Videle ” – contract reziliat

Dupa intocmirea documentatiei de atribuire a fost scos la licitatie dupa cum urmeaza:

1) Prima licitatie:

Anunt participare simplificat nr.SCN 10337866 / 18.02.2019;

Data deschidere oferte –10.04.2019

Raportul procedurii – 10.04.2019;

Nu s-a prezentat nici un ofertant.

2) A doua licitatie:

Transmitere Documentatie de atribuire in SEAP – 03.06.2019;

Respingere Documentatie de atribuire – 14.06.2019;

Retransmitere documentatie in data de 30.06.2019

Respingere documentatie da catre ANAP in 10.07.2019.

3) A treia licitatie:

Anunt participare simplificat nr. SCN 1049194/ 26.07.2019;

Data deschidere oferte –16.10.2019 ;

Raportul procedurii – nr. 6140/ 16.10.2019 – pentru anularea licitatiei datorata nedepunerii niciunei oferte.

Data transmitere invitatii – 14.11.2019

Data negociere – 04.12.2019

Contractul CL 4. 1 – Rezervor nou inmagazinare apa cu o capacitate de 5000 mc in aglomerarea Zimnicea– contractul a fost reziliat din vina Antreprenorului, iar Beneficiarul desfasura demersurile pentru recuperarea de la Antreprenor a penalitatilor de intarzieire, respectiv a Scrisorilor de Garantie.