Servicii pentru consumatori

Calitatea apei este o preocupare permanentă a Apa Serv.


Apa potabilă care ajunge la robinetul consumatorului casnic este rezultatul unui
proces de fabricare complex. Mai întâi resursa de apă este extrasă din pânza freatică
subterană sau din cursurile de apă şi apoi ea este supusă mai multor tratamente în
urma cărora ea devine proprie consumului.

Apele reziduale obţinute după consumul casnic vor fi redate circuitului natural. Este în
consecinţă imperativ ca în prealabil ele sa fie tratate astfel încât, de această manieră,
să protejăm mediul înconjurător şi sănătatea cetăţenilor.

 

 

Apa se află în centru dezvoltării durabile

 

Serviciul de apă este un serviciu public. Este natural ca responsabilitatea să revină
autorităţilor locale. Consumatorul este însă un partener major în acest dialog. El devine
astăzi un partener din ce în ce mai conştient de rolul. Această schimbare de
mentalitate se traduce prin modificarea obişnuinţelor cotidiene de consum. Astfel consumatorul
casnic a devenit mai „responsabil„ în utilizarea apei. Gesturile sale simple
de fiecare zi – a nu lasa apa să curgă indefinit – contribuie la eforturile comunităţii de
a nu risipi resursele naturale.
Consumatorii joacă ei inşişi un rol important în lupta împotriva risipei de apă şi pentru
protecţia mediului. Consumatorul casnic este astăzi mai deschis către soluţiile de
economisire a consumului de apă şi mai responsabil faţă de rolul său în circuitul de
distribuţie şi economisire a resurselor naturale. Si totodată el este mai permeabil la
comunicarea de sensibilizare pentru cauza prezervării mediului.

 

 

Serviciul de apă potabilă şi de reciclare a apelor uzate are un
cost

 

In starea naturală apa este o resursă gratuită. Dar ea nu poate fi consumată optim ca
atare. Apa potabilă este rezultatul unui proces îndelungat în care sunt puse în acţiune
o serie de procese tehnologice. Apa este extrasă din râuri, lacuri şi pânze freatice. Apoi
ea este procesată într-o uzină de tratare unde va suferi o serie de etape de procesare.
In cele din urmă ea trebuie sa fie adusă până la consumator; 24 de ore din 24 şi 7 zile
din 7. Astfel producţia şi distribuţia apei potabile necesită o serie de expertize şi de
servicii care au un cost.