INFORMARE PRIVIND MODALITATEA DE DECLARARE A INDECSILOR SI PLATA FACTURILOR