Proiecte finalizate

Proiectele finalizate in perioada de finantare din fonduri europene (fondul de coeziune) prin Programul POS I Mediu 2007-2013.

Finantarea proiectelor:

– fondul de coeziune – 85%

– buget de stat – 13%

– buget local – 2%

 

1. Proiectul Major ,,Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman”

Valoare proiect implementat: 288.212.091 lei, fara TVA.

Pana la data inchiderii Programului POS I Mediu 2007-2013, adica 31.07.2016 s-au executat si receptionat lucrari de constructii pentru:

1. Extinderea si reabilitarea statiei de epurare in aglomerarea Alexandria,contract CL5

2. Extinderea si reabilitarea statiei de epurare in aglomerarea Zimnicea, contract CL8

3. Extinderea si reabiliatarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede, contract CL7

4. Extinderea si reabilitarea statiei de epurare in aglomerarea Turnu Magurele, contract CL6

5. Extinderea si reabilitarea statiei de epurare in aglomerarea Videle, contract CL9

6. Reabilitare aductiuni pentru aglomerarea Alexandria, contract CL1

7. Extinderea si reabilitare statie de tratare apa in Alexandria, contract CL2

8. Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile in aglomerarile Rosiorii de Vede, Zimnicea, Videle, contract CL4

9. Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemelor de canalizare inclusiv statii de tratare apa uzata in aglomerarile Alexandria, Zimnicea si Videle – lucraru finalizate pentru orasul Zimnicea.

Totodata au fost implementate in cadrul acaestui proiect si trei contracte de servicii:

– CS1 – Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului

– CS2 – Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor

– CS3 – Servicii de audit financiar pe proiect

Contractele care nu au putut fi finalizate in termen au fost fazate in etapa a doua de finantare.

 

2. Proiectul ,, Furnizare sisteme mobile de operare retele de canalizare si utilaje in jud. Teleorman”.

Valoare proiect implementat: 6.313.565 lei, fara TVA.

Scopul proiectului a fost acela de a asigura o exploatare eficienta a sistemelor de canalizare aflate in exploatarea operatorului regional de apa si apa uzata SC APA SERV SA.

In cadrul proiectului au fost achizitionate urmatoarele echipamente:

– autovidanja combinata – 5 buc

– autospeciala combinata – 1 buc

– buldoescavator – 2 buc