Ordinul Nr. 65/2007 – privind aprobarea metodologiei de stabilire, adjustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare;