Ordinul Nr. 89/2007 – pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;