Ordinul Nr. 90/2007 – pentru aprobarea contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.